สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2021   33  
2 Sep 2021   61  
3 Sep 2021   43  
4 Sep 2021   41  
5 Sep 2021   47  
6 Sep 2021   45  
7 Sep 2021   170  
8 Sep 2021   43  
9 Sep 2021   63  
10 Sep 2021   54  
11 Sep 2021   43  
12 Sep 2021   39  
13 Sep 2021   51  
14 Sep 2021   39  
15 Sep 2021   61  
16 Sep 2021   41  
17 Sep 2021   27  
18 Sep 2021   57  
19 Sep 2021   29  
20 Sep 2021   35  
21 Sep 2021   37  
22 Sep 2021   39  
23 Sep 2021   70  
24 Sep 2021   31  
25 Sep 2021   51  
26 Sep 2021   25  
27 Sep 2021   41  
28 Sep 2021   33  
29 Sep 2021   39  
30 Sep 2021   43