สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2021   48  
2 Aug 2021   79  
3 Aug 2021   47  
4 Aug 2021   32  
5 Aug 2021   77  
6 Aug 2021   58  
7 Aug 2021   60  
8 Aug 2021   98  
9 Aug 2021   67  
10 Aug 2021   66  
11 Aug 2021   56  
12 Aug 2021   51  
13 Aug 2021   49  
14 Aug 2021   34  
15 Aug 2021   34  
16 Aug 2021   46  
17 Aug 2021   46  
18 Aug 2021   45  
19 Aug 2021   27  
20 Aug 2021   46  
21 Aug 2021   39  
22 Aug 2021   42  
23 Aug 2021   31  
24 Aug 2021   42  
25 Aug 2021   42  
26 Aug 2021   49  
27 Aug 2021   50  
28 Aug 2021   43  
29 Aug 2021   32  
30 Aug 2021   43  
31 Aug 2021   32