สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2021   53  
2 Jul 2021   68  
3 Jul 2021   64  
4 Jul 2021   65  
5 Jul 2021   42  
6 Jul 2021   67  
7 Jul 2021   60  
8 Jul 2021   34  
9 Jul 2021   60  
10 Jul 2021   60  
11 Jul 2021   54  
12 Jul 2021   78  
13 Jul 2021   82  
14 Jul 2021   57  
15 Jul 2021   91  
16 Jul 2021   121  
17 Jul 2021   48  
18 Jul 2021   56  
19 Jul 2021   59  
20 Jul 2021   70  
21 Jul 2021   87  
22 Jul 2021   62  
23 Jul 2021   40  
24 Jul 2021   52  
25 Jul 2021   46  
26 Jul 2021   72  
27 Jul 2021   44  
28 Jul 2021   60  
29 Jul 2021   76  
30 Jul 2021   49  
31 Jul 2021   56