สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   37  
2 Jun 2021   53  
3 Jun 2021   43  
4 Jun 2021   45  
5 Jun 2021   51  
6 Jun 2021   31  
7 Jun 2021   63  
8 Jun 2021   35  
9 Jun 2021   62  
10 Jun 2021   34  
11 Jun 2021   45  
12 Jun 2021   47  
13 Jun 2021   49  
14 Jun 2021   37  
15 Jun 2021   64  
16 Jun 2021   61  
17 Jun 2021   45  
18 Jun 2021   69  
19 Jun 2021   45  
20 Jun 2021   65  
21 Jun 2021   90  
22 Jun 2021   113  
23 Jun 2021   49  
24 Jun 2021   52  
25 Jun 2021   37  
26 Jun 2021   46  
27 Jun 2021   73  
28 Jun 2021   57  
29 Jun 2021   56  
30 Jun 2021   55