สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   44  
2 May 2021   36  
3 May 2021   66  
4 May 2021   103  
5 May 2021   64  
6 May 2021   47  
7 May 2021   51  
8 May 2021   73  
9 May 2021   80  
10 May 2021   87  
11 May 2021   69  
12 May 2021   54  
13 May 2021   52  
14 May 2021   64  
15 May 2021   39  
16 May 2021   61  
17 May 2021   78  
18 May 2021   95  
19 May 2021   70  
20 May 2021   48  
21 May 2021   52  
22 May 2021   43  
23 May 2021   39  
24 May 2021   54  
25 May 2021   105  
26 May 2021   44  
27 May 2021   45  
28 May 2021   50  
29 May 2021   56  
30 May 2021   56  
31 May 2021   31