สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   79  
2 Apr 2021   91  
3 Apr 2021   53  
4 Apr 2021   55  
5 Apr 2021   74  
6 Apr 2021   105  
7 Apr 2021   94  
8 Apr 2021   71  
9 Apr 2021   46  
10 Apr 2021   37  
11 Apr 2021   53  
12 Apr 2021   41  
13 Apr 2021   27  
14 Apr 2021   58  
15 Apr 2021   40  
16 Apr 2021   67  
17 Apr 2021   53  
18 Apr 2021   49  
19 Apr 2021   35  
20 Apr 2021   53  
21 Apr 2021   118  
22 Apr 2021   55  
23 Apr 2021   56  
24 Apr 2021   46  
25 Apr 2021   53  
26 Apr 2021   54  
27 Apr 2021   43  
28 Apr 2021   58  
29 Apr 2021   55  
30 Apr 2021   65