สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   37  
2 Feb 2021   47  
3 Feb 2021   52  
4 Feb 2021   42  
5 Feb 2021   51  
6 Feb 2021   40  
7 Feb 2021   23  
8 Feb 2021   39  
9 Feb 2021   26  
10 Feb 2021   37  
11 Feb 2021   25  
12 Feb 2021   27  
13 Feb 2021   25  
14 Feb 2021   33  
15 Feb 2021   34  
16 Feb 2021   29  
17 Feb 2021   27  
18 Feb 2021   27  
19 Feb 2021   46  
20 Feb 2021   44  
21 Feb 2021   21  
22 Feb 2021   38  
23 Feb 2021   34  
24 Feb 2021   25  
25 Feb 2021   93  
26 Feb 2021   27  
27 Feb 2021   38  
28 Feb 2021   40