สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2021   51  
2 Dec 2021   46  
3 Dec 2021   77  
4 Dec 2021   49  
5 Dec 2021   49  
6 Dec 2021   58  
7 Dec 2021   70  
8 Dec 2021   63  
9 Dec 2021   78  
10 Dec 2021   72  
11 Dec 2021   54  
12 Dec 2021   49  
13 Dec 2021   106  
14 Dec 2021   53  
15 Dec 2021   61  
16 Dec 2021   50  
17 Dec 2021   79  
18 Dec 2021   82  
19 Dec 2021   49  
20 Dec 2021   58  
21 Dec 2021   60  
22 Dec 2021   53  
23 Dec 2021   54  
24 Dec 2021   66  
25 Dec 2021   61  
26 Dec 2021   57  
27 Dec 2021   63  
28 Dec 2021   71  
29 Dec 2021   59  
30 Dec 2021   68  
31 Dec 2021   81