สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2021   56  
2 Nov 2021   63  
3 Nov 2021   63  
4 Nov 2021   66  
5 Nov 2021   62  
6 Nov 2021   60  
7 Nov 2021   42  
8 Nov 2021   49  
9 Nov 2021   64  
10 Nov 2021   90  
11 Nov 2021   57  
12 Nov 2021   45  
13 Nov 2021   42  
14 Nov 2021   57  
15 Nov 2021   45  
16 Nov 2021   61  
17 Nov 2021   59  
18 Nov 2021   81  
19 Nov 2021   53  
20 Nov 2021   46  
21 Nov 2021   40  
22 Nov 2021   52  
23 Nov 2021   49  
24 Nov 2021   75  
25 Nov 2021   45  
26 Nov 2021   67  
27 Nov 2021   37  
28 Nov 2021   41  
29 Nov 2021   43  
30 Nov 2021   62