สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   31  
2 Jan 2021   23  
3 Jan 2021   17  
4 Jan 2021   21  
5 Jan 2021   27  
6 Jan 2021   20  
7 Jan 2021   42  
8 Jan 2021   59  
9 Jan 2021   24  
10 Jan 2021   29  
11 Jan 2021   41  
12 Jan 2021   25  
13 Jan 2021   50  
14 Jan 2021   40  
15 Jan 2021   35  
16 Jan 2021   34  
17 Jan 2021   38  
18 Jan 2021   44  
19 Jan 2021   47  
20 Jan 2021   28  
21 Jan 2021   27  
22 Jan 2021   33  
23 Jan 2021   38  
24 Jan 2021   32  
25 Jan 2021   47  
26 Jan 2021   70  
27 Jan 2021   39  
28 Jan 2021   42  
29 Jan 2021   30  
30 Jan 2021   22  
31 Jan 2021   36